Điều khoản

Quy định chia sẻ bài viết

PhanvanIT.com là blog có nội dung chia sẻ thông tin, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung và bản quyền của bài viết. Bạn không được phép sử dụng nội dung trên blog PhanvanIT.com vào mục đích thương mại. Bạn được phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, tiêu đề, câu văn để tránh gây khó hiểu cho người đọc. Mọi hành động sử dụng lại đều phải được ghi rõ ràng Nguồn: PhanvanIT.com

Blog PhanvanIT.com đã đăng ký và được bảo hộ bản quyền nội dung bởi DMCA.com , mọi hành vi sao chép trái phép có thể sẽ bị báo cao và buộc gỡ bỏ trên các công cụ kìm kiếm.

Xin cám ơn!